Menu

Bộ VHTTDL hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại về Du lịch do sự cố môi trường

0 Comments


Ngày 17/4, Bộ VHTTDL đã có công văn số 1615/BVHTTDL-TCDL gửi UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường trong lĩnh vực du lịch tại một số địa phương.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/1/2017, Quyết định số 1880/QĐ-TTG ngày 29/9/2016 và Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xác định thiệt hại, hướng dẫn bồi thường và thực hiện hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đối tượng được hỗ trợ, bồi thường thiệt hại bao gồm: Người dân sống ven biển làm nghề có tính chất đơn giản: bán hàng, làm dịch vụ cho khách du lịch, cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch có địa điểm kinh doanh có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại các xã/phường/thị trấn ven biển, bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển. Chủ các cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch có địa điểm kinh doanh tại các xã/phường/thị trấn ven biển, bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển và người lao động làm việc trong các cơ sở này.

Trình tự xác định thiệt hại gồm các bước sau: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ, đền bù thiệt hại trực tiếp kê khai ttheo mẫu.

Thôn, xóm tổ chức họp cộng đồng, xem xét, thống nhất và niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân kê khai thiệt hại theo quy chế thực hiện dân chủ cơ sở. Trưởng thôn, xóm, Ban Quản lý khu du lịch (nếu có) xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại vào biểu mẫu kê khai và tổng hợp báo cáo UBND xã.

UBND cấp xã thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại, tổ chức rà soát kiểm tra và niêm yết công khai theo quy chế thực hiện dân chủ cơ sở, xác nhận số lượng thiệt hại cho từng tổ chức các nhân, tổng hợp báo cáo UBND xã.

UBND cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại, tổ chức chỉ đạo đôn đốc các xã thực hiện các bước theo quy định, tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh.

UBND cấp tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác kê khai xác định thiệt hại, chỉ đạo đôn đốc UBND các cấp thực hiện các bước thống kê xác định thiệt hại, thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định, phê duyệt giá trị thiệt hại cho các đối tượng theo phân cấp quản lý.

Mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ thiệt hại là 2,91 triệu đồng/ người/ tháng.

Việc triển khai hỗ trợ đền bù thiệt hại cho các đối tượng cần được tiến hành khẩn trương, đúng quy định, đúng đối tượng và hoàn thành trước tháng 6 năm 2017. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các tỉnh có văn bản báo cáo để Bộ VHTTDL trình Chính phủ xem xét giải quyết./.

Nguồn: toquoc.vn