Menu

Bộ VHTTDL mong muốn thắt chặt hợp tác với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

0 Comments


(VTR) – Ngày 29/6/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện có buổi tiếp và làm việc với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017 – 2020.

​  Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017 – 2020

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đối ngoại trong lĩnh vực VHTTDL; đồng thời Bộ VHTTDL cũng sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực VHTTDL tiếp tục được đẩy mạnh; trong đó tăng tốc các hoạt động về văn hóa theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch.

 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2017 có 46 hoạt động VHTTDL được triển khai tại nước ngoài; bên cạnh đó còn một số nhiệm vụ trọng tâm như triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; triển khai nhiệm vụ tham gia EXPO 2017 tại Kazakhstan; triển khai nhiệm vụ liên quan đến APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017 – 2020 đánh giá cao những nỗ lực của Bộ VHTTDL trong việc đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, kết hợp hiệu quả với các hoạt động ngoại giao nhà nước. Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ cố gắng phối hợp với Bộ VHTTDL để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

HN