Menu

Công bố Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc

0 Comments


(VTR) – Ngày 17/8/2017, tại tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc. 

Thác Bản Giốc. Ảnh: Nguyễn Minh Tân

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc (tỷ lệ 1/5.000) và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc (tỷ lệ 1/500) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 13/4/2017. Trong đó, phạm vi quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc có quy mô 1.000ha; phạm vi Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc có quy mô 156,7ha. Khu du lịch Thác Bản Giốc được định hướng đầu tư xây dựng trên cơ sở gắn với bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên: tuân thủ việc xây dựng các công trình theo luật biên giới quốc gia và hiệp định biên giới đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; tăng cường liên kết với các khu, điểm du lịch quốc gia khác trong vùng hình thành các tour, tuyến du lịch liên hoàn… Phấn đấu đến năm 2020, đưa Khu du lịch Thác Bản Giốc – động Ngườm Ngao thành khu du lịch quốc gia, đón khoảng 750.000 lượt khách; tổng số buồng, phòng phục vụ nhu cầu lưu trú khoảng 1.010 phòng. Đến năm 2030 đón khoảng 1.200.000 lượt khách; tổng nhu cầu buồng, phòng phục vụ nhu cầu lưu trú khoảng 1.750 phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh khẳng định: Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc, Cao Bằng sẽ quản lý tốt đầu tư xây dựng tại khu vực thác Bản Giốc; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc; bảo vệ thiên nhiên và môi trường; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể hóa việc triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc đã được ký kết giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

MT